Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Bilim İnsanları Diğer Dünyalardaki Yaşamı %90 Doğrulukla Tespit Edebilecek Yöntem Geliştirdi - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
gibi biyolojik kökenlidir (biyotik) Moleküler karmaşıklığına dayanarak abiyotiği biyotik organik maddeden ayırdığı ve astrobiyoloji misyonları için potansiyel olarak harika bir araç olabileceği için keşfedilmesi gereken yeni bir araştırma alanıdır Bu nedenle, canlı sistemlerdeki organik moleküllerin çeşitliliği ve dağılımının, abiyotik süreçler tarafından üretilen organik moleküler paketlerden farklı olduğunu, çünkü işlev ve etkili sentez yollarına yönelik biyolojik seçilim süreçlerinin, ortaya çıkanla karşılaştırıldığında biyotik moleküllerin farklı frekans dağılımlarına yol açtığını öneriyoruz Bizim hipotezimiz, biyokimyanın köklü yönlerinin, cansız dünyanın kimyasından temel olarak farklı olduğu yönündedir

Bunlardan 59’u pirinç tanesi, insan saçı, ham petrol vbuzay-2

Curiosity gezgini tarafından Haziran 2016’da Mars yüzeyinde çekilen bir selfie

İzleyicilerden gelen sorulara yanıt olarak Profesör Hazen, “Ekibin, Dünya’daki yaşamdan temel olarak farklı olabilecek dünya dışı yaşamı tespit etmek için biyo-imza aralığını genişletebileceğini” doğruladı

Özetle, bu çalışma esrarengiz organik karışımlardan bilgi çıkarmaya yönelik oldukça kullanışlı bir yaklaşımın sadece başlangıcıdır Iron oxide is prevalent in Mars' surface resulting in its reddish color and its nickname "The Red Planet The sequence of the amino acid chain causes the polypeptide to fold into a shape that is biologically active ”

Ne demek

Profesör Hazen şöyle devam etti: “Bu çalışmadan çıkan bazı ilginç ve derin çıkarımlar var " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">DNA, uzayda tespit edildi yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla

İnsanoğlu başka gezegenlerde yaşam arıyor ama onu gördüğümüzde nasıl tanıyacağız? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir bilim insanı ekibi, diğer gezegenlerdeki yaşam belirtilerini %90 oranında tespit edebilen bir yapay zeka sistemi yarattı İşlevsel biyomoleküllerin yapımı, enerji ve bilgi gerektirir; bu, rekabetçi Darwinci dünyada değerli mallardır PNAS Yaşam belirtilerini aramak için insansız uzay gemilerinde akıllı sensörlerin kullanılmasının yolunu açıyor " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">kesinlik

Muamele edilen numuneler daha sonra karışımı bileşen parçalarına ayıran ve daha sonra bunları tanımlayan analitik bir cihaz olan GC-MS’de analiz edildi 75’i amino asitler gibi laboratuvarda sentezlenen bileşikler veya örnekler gibi biyolojik olmayan kökenlidir (abiyotik) ”

Ne yaptılar

Görevlendirilen bilim insanları makine öğrenme” H bu Temmuz ayında bu alanda çalışan diğer kişilerden olumlu tepkiler aldı ”

1950’lerin başından bu yana bilim insanları, doğru koşullar sağlandığında basit kimyasalların karıştırılmasıyla yaşam için gerekli olan daha karmaşık moleküllerden bazılarını oluşturulabileceğini biliyorlardı

Sistem, biyolojik ve biyolojik olmayan numuneler arasında ayrım yapma konusunda %90 doğruluk göstermektedir " NASA conducts research, develops technology and launches missions to explore and study Earth, the solar system, and the universe beyond

İlk sunum ve diğer bilim adamlarından geri bildirimler

Profesör Hazen çalışmayı ilk kez bilim insanlarına sundu It can be categorized into three main types of learning: supervised, unsupervised and reinforcement learning

Canlı hücrelerden, tafonomik olarak bozunmuş numunelerden, jeolojik olarak işlenmiş fosil yakıtlardan, C açısından zengin göktaşlarından ve laboratuvarda sentezlenen organik bileşiklerden alınan 134 çeşitli karbon açısından zengin numuneyi analiz etmek için NASA’nın uçuş testi piroliz gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GCMS) yöntemlerini kullandık It is the hereditary material in humans and almost all other organisms that carries genetic instructions for development, functioning, growth, and reproduction Bu yeni yöntemi, Dünya yaşamının en eski varsayılan ve tartışılan izlerinden bazılarının yanı sıra yaşamın üç alanındaki modern ve fosil organizmalar üzerinde test etmek de çok ilginç olurdu! bu, topluluğumuzdaki bazı sıcak tartışmaların çözülmesine yardımcı olabilir Öncelikle bu yöntemleri Dünya’dan alınan eski örneklere uygulayabiliriz " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Carnegie Bilim Enstitüsü); Sophia Economon – Johns Hopkins Üniversitesi

Kesin biyoimzaların (geçmiş veya şimdiki yaşamın kesin işaretleri) araştırılması astrobiyolojinin temel hedefi olmaya devam ediyor Nine proteinogenic amino acids are called "essential" for humans because they cannot be produced from other compounds by the human body and so must be taken in as food Wong, George D
DOI: 10 Bu, başka bir yerde yaşam bulursak, Dünya’daki ve diğer gezegenlerdeki yaşamın ortak bir kökenden mi (panspermia) yoksa farklı kökenlerden mi geldiğini anlayabileceğimiz anlamına geliyor The Carnegie Institution for Science includes six research departments: Embryology, Observatories, Plant Biology, Global Ecology, Terrestrial Magnetism, and DTM (Department of Terrestrial Magnetism) Peki bunların biyolojik kökenli mi olduğunu, yoksa zamanla başka bir abiyotik süreç tarafından mı yapıldığını nasıl bileceğiz? Bunu bilmeden yaşamı tespit edip etmediğimizi bilemeyiz O zamandan bu yana yaşam için gerekli olan nükleotidler gibi daha birçok bileşen üretildi Bu sistem biyolojik ve abiyotik materyalleri birbirinden ayırabilmektedir Most DNA is located in the cell nucleus (where it is called nuclear DNA), but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria (where it is called mitochondrial DNA or mtDNA)

Carnegie Enstitüsü Jeofizik Laboratuvarı ve George Mason Üniversitesi’nden baş araştırmacı Profesör Robert Hazen

Bizi asıl şaşırtan şey, makine öğrenimi yöntemimizi yalnızca iki özellik (biyotik veya abiyotik) üzerine eğitmiş olmamızdı, ancak yöntem şunu keşfetti: 3 farklı popülasyon–abiyotik, yaşayan biyotik ve fosil biyotik – diğer bir deyişle, fosil örneklerini daha yeni biyolojik örneklerden ayırt edebilir ve karışımlar Canlı olmayan sistemlerdeki moleküllerin aksine, yaşamın karbon bazlı moleküler yapı taşları; bilgiyi depolamak ve kopyalamak, enerji ve atomları toplamak, yapıları inşa etmek, ortamları kontrol etmek ve daha fazlasını içeren işlevlerine göre seçilmelidir “Bu, diğer dünyalardaki yaşamın biyokimyasal işaretlerini tanıma yeteneğimizde önemli bir ilerlemedir ABD’li bilim adamlarından oluşan bir ekip, yaşam belirtilerini %90 doğrulukla tespit edebilen yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdi There are about 500 naturally occurring known amino acids, though only 20 appear in the genetic code Tamamen abiyotik süreçlerden Bir dizi makine öğrenimi yöntemi kullanılarak, her bir abiyotik veya biyotik numuneden alınan üç boyutlu (zaman/yoğunluk/kütle) veriler, eğitim veya test alt kümeleri olarak kullanıldı; bu, numunenin abiyotik veya biyotik doğasını tahmin edebilen bir modelle sonuçlandı Cody, Sophia Economon ve Robert M It also works to advance the state of knowledge in a wide range of scientific fields, including Earth and space science, planetary science, astrophysics, and heliophysics, and it collaborates with private companies and international partners to achieve its goals Numuneler ilk önce oksijensiz bir ortamda ısıtıldı, bu da numunelerin parçalanmasına neden oldu (piroliz olarak bilinen bir işlem) " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">MarsBir zamanlar hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Çıkarımlar şunları içerir: (1) bu yöntemi Mars ve eski Dünya örneklerine uygulayarak onların bir zamanlar hayatta olup olmadıklarını anlayabiliriz; (2) bazı derin düzeyde biyokimya, abiyotik organik kimyadan farklıdır; ve (3) yöntemin doğası gereği, alternatif biyosferleri Dünya’nın biyosferlerinden ayırt edebilmesi muhtemeldir

Dr Bu bizi, bulduğumuzda yaşamı tanımaya daha da yaklaştırıyor ”

Yorum yapan Profesör Emmanuelle Javaux (Erken Yaşam İzleri ve Evrim-Astrobiyoloji laboratuvarı başkanı, Araştırma birimi Astrobiyoloji Direktörü, Liège Üniversitesi, Belçika) şunları söyledi:

“Bu yeni çalışmanın çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum

Referans: “Dayanıklı, agnostik bir moleküler biyoimza NASA Canlı hücrelerden, zamanla bozulmuş örneklerden, jeolojik olarak işlenmiş fosil yakıtlardan, Karbon açısından zengin meteorlardan ve laboratuvarda sentezlenen organik bileşiklerden ve karışımlardan alınan 134 çeşitli karbon açısından zengin numuneyi analiz etmek için uçuşta test edilmiş piroliz gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GCMS) yöntemleri Nearly every cell in a person’s body has the same DNA amino asitler Curiosity gezgini, bu bildirimde açıklanan piroliz-GCMS ekipmanını kullanmıştır